Produksjoner

Fjernstyrt

Sarah Christine Sandberg & Alexander Martinsen

Teater/performance – 15-19 år

Denne gruppen jobber med ulike måter å fjernstyre andre på, og valg som må tas når man blir fjernstyrt. Målgruppen er ungdom, der noen av dem vil ha rollen som skuespillere. De vet ikke hva de skal gjøre på forhånd, og får instruksjoner utenfra gjennom iPod eller lapper. Et eksempel på dette kan være et skjult teater der noen få i et klasserom får instruksjoner inn på øret og forandrer atferd som kan forandre hele miljøet i klassen.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film