Seanse arbeider for kvalitet i kunst for og med barn og unge.

Seanse er en nasjonal utviklingsarena for kunstproduksjon innen alle sjangre. Foruten kunstneropphold arrangerer vi kunstnertreff, kunstverksted, konferanser, webinar, og en Småkunstfestival hvert 3. år (barn 0-6 år). Seanse har mange samarbeidspartnere, og har initiert det internasjonale nettverket ITAC Conferences and Collaborative.

Kontakt oss

E-post: info@seanse.no

Marit Ulvund
Marit Ulvund

Telefon: 70 07 53 65
Mobil: 930 69 526
E-post: mu@hivolda.no

Senterleder Marit Ulvund har doktorgrad i teater og er en av de første i Norge til å oppnå graden basert på et praksisledet forskningsprosjekt. Hennes forskning viste at ekkoteater, en teatermetode hun selv har utviklet, kan støtte utviklingen av narrative og performativ kompetanse hos elever i skolen, og at dette er direkte relatert til lærerens kompetanse og didaktiske tilnærming. Den understreket også betydningen av «å fortelle seg selv» for å kjenne seg selv, og verdien av å lære gjennom kroppslige handlinger. Marit har erfaring som regissør og forteller i egne musikk- og teaterforestillinger, leder av internasjonale kunst og utdanningsprosjekter, og som foredragsholder. Hun er utdannet ved UiO, MF og NTNU i Norge, University of Minnesota i USA og Queensland University of Technology i Australia.

Karstein Solli
Karstein Solli

Mobil: 905 95 459
E-post: sollik@hivolda.no

Kunstnerisk leder Karstein Solli er scenekunstner og førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon. Han er utdannet ved Ecole Jaques Lecoq mime og teaterskole i Paris, Desmond Jones School of Mime i London og Teaterhøgskolen avdeling mime, Amsterdam. Karstein har siden 1987 utviklet sjangeroverskridende danse- og teaterforestillinger. Karstein har undervist ved Norges Musikkhøyskole, Den Norske Balletthøyskole, Høgskolen i Oslo og vært linjeleder Skuespill ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Han mottok Pressens Kritikerpris for forestillingen «To-to, det var nok idretten som tok knekken på meg” i 1992 sammen med koreograf Marius Kjos. Karstein ble mottaker av Statens Garantiinntekt for Kunstnere i 1997, og har turnert med forestillinger i 15 land.

Kristian Glomnes
Kristian Glomnes

Telefon: 70 07 54 83
Mobil: 91 31 99 30
E-post: kristian.glomnes@hivolda.no

Produsent Kristian Glomnes har en bachelorgrad innen drama og teater, pedagogikk fra Høgskolen i Volda, IKT i undervisning fra NTNU og økonomi, IT og markedsførings fag fra Handelshøyskolen BI. Noe av det Kristian har jobbet med er å drevet enFdoodtruck i Oslo, reist verden rundt som ryggsekkturist, jobbet innen design og media-produksjon, studert Method Acting, film, event management og filosofi i California så har Kristian et mangfold av erfaring og kunnskap for å løfte frem kunsten. Gjennom Seanse har han vært med på å arrangere ulike webinar, småkunstfestivalen, kunstverksteder, ITAC6 og mange kunstneropphold. Personlig er han interessert i tema rundt gaming og digital læring i samspillet mellom fiksjon og oppslukende teater/dataspill.

Silje Elise Grevsnes
Silje Elise Grevsnes

Telefon: 70 07 52 37
Mobil: 95 10 30 59
E-post: silje.grevsnes@hivolda.no

Produsent Silje Elise Grevsnes har bachelor i kultur og samfunnsvitenskap med spesialisering i estetiske fag fra Universitetet i Bergen. Hun har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse i fra Høgskulen i Volda. Silje har praktisk erfaring med ulike kunstretninger, og har prøvd seg på alt i fra mørkeromsarbeid til kinesisk kalligrafi. Hun har arbeidet som kultursjef i Lebesby kommune i tre år. Der var hun også kinosjef og var delaktig i mangfoldige arrangement, prosjekt og produksjoner. Hun har vært kulturtrainee i Kom Trainee, der hun blant annet var utplassert i Operaen i Kristiansund. Silje har også erfaring med produsentarbeid gjennom oppstart av eget foretak Kulturbygda.

Anne-Mali Sæther
Anne-Mali Sæther

Mobil: 97178882
E-post: annemalisaet@hotmail.com

Kunstfaglig medarbeider Anne Mali Sæther er teaterinstruktør, dramatiker, prosjektleder og teaterpedagog. Hun har satt opp nær 60 forestillinger og vært manusforfatter / co-forfatter for ca 40 forestillinger. Med en bred regi-erfaring; klassisk teater, figur-, maske-, skygge- og musikk-teater/opera, performance og utendørs forestillinger. Hun har hatt oppsetninger ved mange institusjonsteatre og vært en ettertraktet instruktør i det frie scenekunstfelt. Tidligere undervist, vært veileder, sensor og deltatt i opptaksjuryer ved en rekke kunsthøyskoler og universiteter. Hun innehar 1.amanuensis-kompetanse og har bl.a. ledet skuespillerutdanningen ved Akademi for Scenekunst, vært timelærer ved Statens Operahøyskole og ved Oslo Met/HIOA. Anne Mali har mottatt flere priser for sitt arbeid som regissør og skuespiller og flere av hennes forestillinger har blitt invitert til internasjonale festivaler og turneer.

Som kunstproduksjonsarena er Seanse et tilbud som tilsynelatende er unikt, gjennom en kombinasjon av opphold, kunstnerisk og pedagogisk veiledning, økonomisk støtte og testvisning.

Telemarksforskning

Evaluering av Seanse

Høgskulen I Volda

Seanse ble engasjert av Den kulturelle skolesekken til å lede INK2013, et landsomfattende initiativ for bedre kunst for og med barn og unge med spesielle behov. Seanses hovedvirksomhet er å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge – siden 2004 har vi hatt 774 kunstnere involvert i rundt 363 produksjoner fra alle sjangre og landsdeler på kunstneropphold.

Som del av vårt arbeid for barn og unge i Norge samarbeider vi også med internasjonale aktører om å bringe erfaringer utenfra hit. Seanse har med bidragsytere fra utlandet arrangert Småkunstfestivalen, som finner sted hvert 3. år.

Vi vet at gode kunstopplegg for barn og unge bidrar i utvikling av evne til problemløsning, innovasjon, kritisk tenking og tilpasningsdyktighet. Kunst er viktig som en vei til ny erkjennelse og dypere forståelse. Gjennom formidling av barnefaglig kompetanse, utprøving av nye kunstpraksiser, forskning, konferanser, seminarer og støtte til kvalitetsproduksjoner jobber vi for bedre kunst for og med barn og unge.

Styret

Styreleder:
Johann Roppen
Rektor, Høgskolen i Volda

Styremedlemmer:
Ragnhild Holsvik
Seksjonsleiar ved Kulturformidlingsseksjon, Møre og Romsdal Fylkeskommune

Unni Hagen
Dekan, Avdeling for Kulturfag, Høgskolen i Volda

Kunstfaglig råd

Eric Booth
Internasjonal kunstfaglig rådgiver og honorert kunstnerlærer/senior teaching artist New York

Johannes Joner
Oslo Nye Teater/Skuespiller og regissør/kunstnerlærer/teaching artist

Irene Rosenblom
DKS-leder, Nord-Trøndelag fylke

Ellen Saur
Førsteamanuensis NTNU

Karen Nogva Augusta
Visuell Kunstner

Mentorstab, Høgskolen i Volda

Seanse formidler kontakt med erfarne mentorer innenfor mange fagområder. Høgskolen i Volda tilbyr BA i animasjon, drama/teater, kunst og håndverk, musikk, medieproduksjon, barnehage- og lærer-, barnevern og sosionomutdanninger, språk, historie og samfunnsfag, samt flere MA studier.