Seanse arbeider for kvalitet i kunst for og med barn og unge.

Seanse er en nasjonal utviklingsarena for kunstproduksjon innen alle sjangre. Foruten kunstneropphold arrangerer vi kunstnertreff, kunstverksted, konferanser, webinar, og en Småkunstfestival hvert 3. år (barn 0-6 år). Seanse har mange samarbeidspartnere, og har initiert det internasjonale nettverket ITAC Conferences and Collaborative.

Kontakt oss

E-post: info@seanse.no

Marit Ulvund
Marit Ulvund

Telefon: 70 07 53 65
Mobil: 930 69 526
E-post: mu@hivolda.no

Senterleder Marit Ulvund har doktorgrad i teater og er en av de første i Norge til å oppnå graden basert på et praksisledet forskningsprosjekt. Hennes forskning viste at ekkoteater, en teatermetode hun selv har utviklet, kan støtte utviklingen av narrative og performativ kompetanse hos elever i skolen, og at dette er direkte relatert til lærerens kompetanse og didaktiske tilnærming. Den understreket også betydningen av «å fortelle seg selv» for å kjenne seg selv, og verdien av å lære gjennom kroppslige handlinger. Marit har erfaring som regissør og forteller i egne musikk- og teaterforestillinger, leder av internasjonale kunst og utdanningsprosjekter, og som foredragsholder. Hun er utdannet ved UiO, MF og NTNU i Norge, University of Minnesota i USA og Queensland University of Technology i Australia.

Karstein Solli
Karstein Solli

Mobil: 905 95 459
E-post: sollik@hivolda.no

Kunstnerisk leder Karstein Solli er scenekunstner og førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon. Han er utdannet ved Ecole Jaques Lecoq mime og teaterskole i Paris, Desmond Jones School of Mime i London og Teaterhøgskolen avdeling mime, Amsterdam. Karstein har siden 1987 utviklet sjangeroverskridende danse- og teaterforestillinger. Karstein har undervist ved Norges Musikkhøyskole, Den Norske Balletthøyskole, Høgskolen i Oslo og vært linjeleder Skuespill ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Han mottok Pressens Kritikerpris for forestillingen «To-to, det var nok idretten som tok knekken på meg” i 1992 sammen med koreograf Marius Kjos. Karstein ble mottaker av Statens Garantiinntekt for Kunstnere i 1997, og har turnert med forestillinger i 15 land.

Kristian Glomnes
Kristian Glomnes

Telefon: 70 07 54 83
Mobil: 91 31 99 30
E-post: kristian.glomnes@hivolda.no

Produsent Kristian Glomnes
Gjennom Seanse legger han til rette for at alle barn og unge skal kunne oppleve og uttrykke seg gjennom kunst ved å arrangerer kunstneropphold, seminar, kunstverksteder, webinarer og konferanser m.m. Med utdanning innen Drama & Teater og pedagogikk fra HVO, IKT i undervisning fra NTNU, markedsføring, IT-ledelse og kommunikasjon fra BI jobber han for å styrke kunstensrolle i norsk skole, og på utviklingen og samarbeidet mellom kunstfeltet og utdanning.

Med bakgrunn innen dramapedagogikk og kjærlighet for teknologi ser han mye forbindelser mellom feltene, spesielt dataspill, noe som har resultert i en webinar serie på tre deler. Alle webinarene ligger ute i sin helhet og ble gjennomført i 2021-22.

Anne-Mali Sæther
Anne-Mali Sæther

Mobil: 97 17 88 82
E-post: annemalisaet@hotmail.com

Kunstfaglig medarbeider Anne Mali Sæther er teaterinstruktør, dramatiker, prosjektleder og teaterpedagog. Hun har satt opp nær 60 forestillinger og vært manusforfatter / co-forfatter for ca 40 forestillinger. Med en bred regi-erfaring; klassisk teater, figur-, maske-, skygge- og musikk-teater/opera, performance og utendørs forestillinger. Hun har hatt oppsetninger ved mange institusjonsteatre og vært en ettertraktet instruktør i det frie scenekunstfelt. Tidligere undervist, vært veileder, sensor og deltatt i opptaksjuryer ved en rekke kunsthøyskoler og universiteter. Hun innehar 1.amanuensis-kompetanse og har bl.a. ledet skuespillerutdanningen ved Akademi for Scenekunst, vært timelærer ved Statens Operahøyskole og ved Oslo Met/HIOA. Anne Mali har mottatt flere priser for sitt arbeid som regissør og skuespiller og flere av hennes forestillinger har blitt invitert til internasjonale festivaler og turneer.

Som kunstproduksjonsarena er Seanse et tilbud som tilsynelatende er unikt, gjennom en kombinasjon av opphold, kunstnerisk og pedagogisk veiledning, økonomisk støtte og testvisning.

Telemarksforskning

Evaluering av Seanse

Høgskulen I Volda

Seanse ble engasjert av Den kulturelle skolesekken til å lede INK2013, et landsomfattende initiativ for bedre kunst for og med barn og unge med spesielle behov. Seanses hovedvirksomhet er å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge – siden 2004 har vi hatt 774 kunstnere involvert i rundt 363 produksjoner fra alle sjangre og landsdeler på kunstneropphold.

Som del av vårt arbeid for barn og unge i Norge samarbeider vi også med internasjonale aktører om å bringe erfaringer utenfra hit. Seanse har med bidragsytere fra utlandet arrangert Småkunstfestivalen, som finner sted hvert 3. år.

Vi vet at gode kunstopplegg for barn og unge bidrar i utvikling av evne til problemløsning, innovasjon, kritisk tenking og tilpasningsdyktighet. Kunst er viktig som en vei til ny erkjennelse og dypere forståelse. Gjennom formidling av barnefaglig kompetanse, utprøving av nye kunstpraksiser, forskning, konferanser, seminarer og støtte til kvalitetsproduksjoner jobber vi for bedre kunst for og med barn og unge.

Styret

Styreleder:
Johann Roppen
Rektor, Høgskulen i Volda

Styremedlemmer:
Ragnhild Holsvik
Seksjonsleiar kunst- og kulturformidling ved Møre og Romsdal Fylkeskommune

Unni Hagen
Dekan, Avdeling for Kulturfag, Høgskulen i Volda

Kunstfaglig råd

Eric Booth
Internasjonal kunstfaglig rådgiver og honorert kunstnerlærer/senior teaching artist New York

Johannes Joner
Oslo Nye Teater/Skuespiller og regissør/kunstnerlærer/teaching artist

Irene Rosenblom
Fagkoordinator for DKS Trøndelag og prosjektleder for SPOR

Ellen Saur
Professor NTNU

Karin Augusta Nogva
Visuell Kunstner

Mentorstab, Høgskulen i Volda

Seanse formidler kontakt med erfarne mentorer innenfor mange fagområder. Høgskolen i Volda tilbyr BA i animasjon, drama/teater, kunst og håndverk, musikk, medieproduksjon, barnehage- og lærer-, barnevern og sosionomutdanninger, språk, historie og samfunnsfag, samt flere MA studier.