Produksjoner

Artist Book

Jorunn Mulen & Karen Helga Maurstig

Visuell kunst- 6-15 år

Utviklingen av en utstilling av «artist books», og i tilknytning til dette et kunstverksted. En «artist book» er en bok som er omskap til også å være et visuelt kunstverk. Målet at deltakerne skal få oppleve et nytt forhold til gamle bøker og være med å gi de nytt liv.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Musikk
Teater
Visuell
Scenekunst
Dans
Film
Verksted
Litteratur
Animasjon