Produksjoner

Mens de voksne drikker kaffe

Kevin Ulstad, Elise Bye Westgård, Emma Sofie Joma Rustad, Kasper Becker-Andersen, Simen Engseth

Teater - 11 -15 år +

Hva gjør du når familien er det nærmeste du har, men også det som føles lengst unna? Det er lett å tenke at egen familie med alle dens sjarmerende skrupler er rar og irriterende. Men er gresset alltid grønnere på den andre siden? Gjennom tett publikumskontakt, fysisk spillestil, engasjerende scenebilder og fortellinger fortalt fra de unges perspektiv, ønsker vi å engasjere vår målgruppe til å tenke på sin egen familie med åpent syn. En forestilling rettet mot ungdom fra 11-15 år og deres foreldre.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film