Produksjoner

Jorda rundt på 29 bokstaver

Fabularium Produksjoner

Installasjon/teater – 6-9 år

Jorda rundt på 29 bokstaver er en reise i et papirlandskap. Først går ferden til A og Argentina, før den beveger seg videre til Brasil og så videre. Et konsept der man viser ulike kulturer for barna, men der deres egen reise gjennom forestillingen skaper betydningen. Fabularium Produksjoner skaper papirkunstinstallasjoner der store kart brettes inn og ut for å skape nye steder og nye bokstaver på reisen. Det faktiske ved bokstaver og deres lyder, og en videre fabulering rundt deres form og mulige innhold vil også kunne være sentralt. De ønsker å utforske hvordan en kan skape nysgjerrighet om land og bokstaver gjennom scenisk handling og scenografiske stemninger. F.eks. kan store papirvifter være inngangen til Kina, mens vi i Japan kan finne trær med blomster i papir som flyter i en stille sjø. For barn er det å lære seg bokstaver også å oppdage en ny verden; først oppdager man bokstavene, dernest ordene, og til slutt «ser» man ord overalt. Verden utvides når den får et nytt språk. Man kan oppdage helt nye perspektiver som man ikke har sett før, som åpner nye forståelser av seg selv og verden rundt seg.

Medvirkende: Emma Sigridsdatter Jones, Mari Moe Krysinka, Ingrid Holtar, Vigdis Øien, Andreas M Thoresen og Lene Helland Rønningen.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon