Produksjoner

Ravn

Torunn Wold, Paulo Serantes, Caroline Støyva Eriksen, Annika Vestel, Sara Enger Larsen

Ravna har vore brukt som symbolikk til ulike tider og i ulike kulturar, gjerne i historier der motsetningar spelar ei viktig rolle. I denne kunstproduksjonen vil tre dansarar og ein cellist samarbeide om å tolke ravna sine rørsler og temperament. Kva slags eigenskapar har ravna? Kva assosiasjonar får vi når vi tenker på ravna? Wold vel å setje fokus på temaet manipulasjon og maktforhold. Ein søker i produksjonen å gjere narr av den som manipulerer, i tillegg til den manipulerte sin redsel for å tape ansikt. Publikum får sjå ei utvikling av dei ulike karakterane, der det gjennom dansens uttrykk vert formidla kva kraft og temperament som må til for at undertrykking skal verte til vilje og for at styrke kan føre til endring.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon