Produksjoner

Portretter

Ottar André Anderson & Bjørn Sætre

Audiovisuell/utstilling – Ungdom

Dette er en videreutvikling av prosjekt fra Prøvekluten 2006. Den vesle kommunen Sula har fostra vidgjetne musikarar i hopetal. Både innanfor jazz, rock, pop, klassisk – og elektronika. Fotograf Ottar Andre Anderson har tatt portrett av både kjende og ukjende musikarar i Sula. I denne delen av prosjektet arbeider musikar og fotograf om korleis dei skal kommunisere utstillinga til målgruppa, blant anna med å knyte an til tekstar.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Musikk
Teater
Visuell
Scenekunst
Dans
Film
Verksted
Litteratur
Animasjon