Produksjoner

Portretter

Ottar André Anderson & Bjørn Sætre

Audiovisuell/utstilling – Ungdom

Dette er en videreutvikling av prosjekt fra Prøvekluten 2006. Den vesle kommunen Sula har fostra vidgjetne musikarar i hopetal. Både innanfor jazz, rock, pop, klassisk – og elektronika. Fotograf Ottar Andre Anderson har tatt portrett av både kjende og ukjende musikarar i Sula. I denne delen av prosjektet arbeider musikar og fotograf om korleis dei skal kommunisere utstillinga til målgruppa, blant anna med å knyte an til tekstar.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film