Produksjoner

Hellig Lek – Leken Hellighet

Anna Nerdrum Bøgwald, Morten Uglebjerg Norli & Kristina Farstad Bjørndal

Klovneteater – 6-12 år

Kan leken kalles hellig? Hellighet kan oppfattes som noe som ligger bakenfor religiøse dogmer og på et dypt plan være meningsfullt for mennesker. Anna Nerdrum Bøgwald og Morten Uglebjerg Norli mener leken hellig og må behandles med dyp respekt og omsorg. Leken kan knyttes til en universell kjærlighet som forbinder oss mennesker med hverandre, og den er nært knyttet til kunst og å skape. Gjennom moderne sirkus og klovning søker utøverne å møte publikum og bringe fram det beste i hver enkelt. Musikken er av Julie Holmegaard Schade/Kristina Farstad Bjørndal. Hos Seanse har utøverne utviklet ulike sekvenser av forestillingen, og fått veiledning i forhold til aktuelle målgrupper mm.

Med fra Zoom i Danmark: Julie Holmegaard Schade

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film