Produksjoner

Krig

Reinhardy Søbye

Visuell kunst/historie – 14-19 år

Krig- fra individuell tapperhet til terrorisme
Utvikling av et undervisningsopplegg som handler om synliggjøring og bevisstgjøring omkring krig som fenomen. Det vises til utviklingen fra slaget ved Trangen i 1808 til situasjonen med krig i Irak på 2000-tallet. Foto, video og tekst illustrerer tidslinjen og viser hvordan tallene har endret seg. Fra en situasjon hvor krigens ofre var førstelinjesoldater er ofrene i dag i hovedsak sivile. Med disse perspektiver som bakteppe diskuteres et historisk og alvorlig tema, og det inviteres til dialog.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film