Produksjoner

Appelsin-Herman: Kabaret, ville dyr og diamanter

Ann-Helen Schjølberg, Frank Havrøy & Evelina Petrova

Musikkteater – 6-12 år

I «Appelsin-Herman: Kabaret, ville dyr og diamanter» møter kabaret samtidsmusikk og russisk folklore. Konsertforestillingen tar utgangspunkt i livet til Herman Hansen, også kjent som Appelsin-Herman. På 1800 tallet startet han opp som appelsinselger, jobbet seg opp som utleier av karnevalsdrakter, og som hurtigløper, gjøgler og akrobat, deretter opparbeidet han seg et menasjeri av ville dyr og turnerte rundt i Norge med sitt eget sirkus. Og i 1844 reiste han til Russland og klarte å komme tilbake som en meget rik mann. Uten dyr, men med diamanter. I tillegg til datidens folkelige underholdning, reflekterer forestillingen over menneskers iboende kreativitet, nysgjerrighet og skuelyst.

Foto: Kristian Glomnes, Seanse