Produksjoner

Rami og Yuli

Animalske produksjoner

Figurteater/performance – 9-12 år

Forestillingen Rami og Yuli tar utgangspunkt i William Shakespeares Romeo og Julie, samt en av vår tids største og lengst pågående konflikter i Midt-Østen. Med dette som utgangspunkt søker Animalske produksjoner å belyse hva som kan skje når en konflikt skapt og utøvet av voksne, både preger og går utover uskyldige barns muligheter til egen livsutfoldelse. Forestillingen belyser at problemstillingen ikke bare hører fortiden eller fiksjonen til. Publikum vil kunne assosiere til polariseringen mellom vesten og den muslimske del av verden og til konflikter i vårt land av kulturelle eller religiøse årsaker. Forestillingen kan også leses på et mikronivå – til fiendskap i skilsmisser eller naboskap som foreldre overfører til sine barn. Barn blir påvirket av eller i verste tilfelle arvtagere av fiendskap de voksne eier. Forestillingen søker å belyse det manglende aspekt av barns frihet som ligger i de voksnes påvirkning vedrørende fiendskap og fordommer.

Medvirkende: Kristian Lykkeslet Strømskag, Toni Usman og Torstein Seim.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film