Produksjoner

Farleg leik

Teater Fabel

Teaterframsyning – 10-12 år

Ei oppfølging og vidareutvikling frå Prøvekluten 2004. Førestillinga tek utgangspunkt i livet til ei jente som hadde heimen sin i dei bratte fjellsidene langs Sunnmørsfjordane for om lag 100 år sidan. I framsyninga møter ho ein gut i frå vår tid og dei to blir kjende med kvarandre sine liv.

Medvirkande: Kari Ramnefjell, Ingeborg S Olerud og Haakon Strøm.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film