Produksjoner

Merkesteinane

Dag Roland og Pål Aam.

Undervisningsopplegg/film – 13-15 år

Merkesteinane er ei musikkgruppe som oppstod for å bidra til å betre tilhøva for psykisk utviklingshemma gjennom bruk av musikk. I dette prosjektet skal utøvarane utvikle eit undervisningsopplegg som kan forklare dokumentarfilmsjangeren ved å knytte dette saman med filmen om Merkesteinane; It’s hard to be a rock ’n roller.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film