Produksjoner

Å være i livet

Aldateateret

Litteraturformidling/scenekunst – 16-19 år

I denne forestillingen ønsker Aldateateret å utforske Inger Hagerups og Halldis Moren Vesaas liv og diktning. Ved å gjenskape historiene og å utforske forholdet mellom dem, belyses det er å være kvinne og kunstner gjennom ulike livsfaser. Forestillingen fokuserer på kvinnekamp, feminisme og kvinnefrigjøring i en tid som var dominert av menn.

Medvirkende: Jeanette M. Kjær og Nina E. Bøe.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Musikk
Teater
Visuell
Scenekunst
Dans
Film
Verksted
Litteratur
Animasjon