Produksjoner

Himmelske høytrykk

Inger Bakke og Tor Arne Grønbeck

Musikkteater

Dette er ei framsyning som utfordrar tilskodarane på kva slags uttrykk ei kyrkjeleg framsyning skal ha. Kva slags moglegheiter har kyrkjerommet som scenisk arena? Kva slags tekster passar i dette rommet?

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film