Produksjoner

Veven

Ragnhild Lila Risnes, Maja Sørbø, Lilja Ásmundsdottir & Mona Krogstad

Musikkteater – 10-13 år

‘Veven’ er et prosjekt under utvikling, som forsøker å kombinere musikk og teater på nyskapende måter. Lyddesign, improvisasjon og komposisjon møter historiefortelling, skuespill og formidling til et bakteppe av plantebiologi og familierelasjoner. Manus utvikles av Ragnhild Risnes, mens Lilja Ásmundsdottir har hovedansvar for det soniske. I tillegg er Maja Sørbø og Mona Krogstad med som utøvere; som begge har høy kompetanse både innenfor teater- og musikkfaget. Prosjektets tverrfaglighet reflekteres både i form, innhold og utøvernes bakgrunn.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film