Produksjoner

Å falle av verden

Kompani lerkefalk

Teaterforestilling – Ungdom

Teaterforestillingen «Å falle av verden» tar opp vanskelige tema som selvmord, selvskading, angst og depresjon. Hvert år registreres det i gjennomsnitt 530 selvmord i Norge. Selvmord står for ca. 30% av alle dødsfall hos unge mennesker under 24 år. Det dør flere unge gutter av selvmord i denne aldersgruppen enn det gjør i samme målgruppe i trafikken. Depresjon oppstår ofte første gang i barne- eller ungdomsalderen og viser stor grad av kontinuitet inn i voksenlivet. Det er derfor av stor betydning å forebygge, tidlig identifisere og gi riktig behandling til barn og unge. Forestillingen «Å falle av verden» ønsker å møte dette behovet. Den blir produsert i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn (VfB), Landsforeningen for selvmord og selvskading (LFSS) og ansatte i LEVE. Disse er fagkonsulenter under idé- og utviklingsfasen, og under produseringen og vil følge opp turnéen med workshop og samtaler etter forestillingene.

Medvirkende: Thale Tornes, Oscar Gee, Katja Henriksen Schia og Katinka Rydin Berge.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film