Produksjoner

Lydforskerne

Vilde Sandve Alnæs & Inga Margrete Aas

Samtidsmusikk - 3-8år

Vilde og Inga vil vekke barn si nysgjerrige merksemd mot lydar, både kvardagslege og i musikken. Dei spelar fiolin og kontrabass, og gjer eit poeng ut av ulikheita til desse to instrumenta. Improvisert samtidsmusikk og lydleik gjev rom for samhandling med borna, og det vert brukt humor og undring i framføringa. Lydforskerne har eit lydbibliotek der dei samlar på lydar, noko dei bruker som ein raud tråd gjennom konserten.

Vilde&Inga

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film