Produksjoner

Fiskarkona og døtrene hennar

Guri Aasen

Litteraturformidling – 13 – 19 år

Fiskarkona og døtrene hennar lyfter fram tilveret til eit utval av dei tusenvis av kystkvinnene som gjennom tidene har hatt arbeids- og yrkeslivet sitt prega av fiske og sjøfart, – desse som heldt livet på land i gong medan karane hausta havet.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon