Produksjoner

Fiskarkona og døtrene hennar

Guri Aasen

Litteraturformidling – 13 – 19 år

Fiskarkona og døtrene hennar lyfter fram tilveret til eit utval av dei tusenvis av kystkvinnene som gjennom tidene har hatt arbeids- og yrkeslivet sitt prega av fiske og sjøfart, – desse som heldt livet på land i gong medan karane hausta havet.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film