Produksjoner

Lost Tango Findings

Alicja Ziolko, Ian Sutton

Teater/dans/forelesning med publikumsinvolvering – 14-19 år

Hvordan var det nå igjen å skape kontakt? Med blikk? Med gester? Med plassering i rommet? Etter en pandemi må møtestedet rekonstrueres, undersøkes og skapes på nytt. Gjennom samhandling kan publikum gjenoppfinne glemte kutymer og ritualer, og kanskje gjenomoppdage eller skape nye? «Milongaen» er lokalet hvor mennesker samler seg for å danse tango. Arbeidet med tango nærer en diskusjon om relasjoner og kan fungere som verktøy for å uttrykke dyp menneskelig og kunstnerisk kommunikasjon.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film