Produksjoner

Piggsveis

Rimfrost Teaterensemble

Teater – 6-10 år

Piggsveis har som mål å belyse tema rundt annerledeshet og retten til å være annerledes med fokus på kjønnsidentitet. I et forprosjekt har Rimfrost Teaterensemble intervjuet barn i 1.-4.klasse og transpersoner i Tromsø, og med utgangspunkt i dette skrevet en scenisk tekst som undersøker tema rundt kjønnsidentitet. Resultatet av forprosjektet skal være en ferdig scenetekst som kommuniserer med målgruppa, og et formspråk som sammen med teksten vil være utgangspunkt for videre produksjon. Målet med forestillingen er å skape toleranse og åpenhet for å leve ut sin egen identitet uten skam eller fordommer. Gjennom forestillingen søker en å gi et positivt språk til annerledesheten som kan være en hjelp til å fjerne skammen og tabuene rundt tematikken.

Medvirkende: Kristine Myhre Tunheim, Jonas Delerud, Alexander Rindestu, Morten Røsrud og Jenny Svensson.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film