Produksjoner

Leketøyskassen

Monika Solheim & Gabrielle Barth

Teater – 0-3 år

Barn utforsker verden gjennom lek. Solheim og Barth utvikler et teaterstykke for barn fra 0-3 år der de plasserer seg selv i en leketøyskasse og nysgjerrig utforsker ulike gjenstander og bevegelser. Mange av barna vil møte teateret for første gang. Derfor vil Solheim og Barth utvikle uttrykk som kan skape et trygt rom samtidig som at de åpner for nysgjerrighet på fargene, bevegelsene og lydene som arter seg under forestillingen. En metode de ønsker å bruke for å skape dette trygge rommet er å tilpasse energinivået i forhold til reaksjonene fra barna, ved å være lydhør, tilstede og ta dem på alvor.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film