Produksjoner

Tormod Haugen

Karen Tømte

Litteraturformidling – 10-13 år

Et litteraturformidling-prosjekt som ønsker å åpne, aktualisere, synliggjøre det rike forfatterskapet til avdøde forfatter Tormod Haugen. Prosjektet befinner seg i grenselandet mellom litteratur og scenekunst, og i likhet med Tormod Haugens bøker beveger det seg mellom fakta og fiksjon, mellom drøm og virkelighet. Rammene vil være klasserommet eller skolebiblioteket, og Haugens litteratur vil formidles og iscenesettes av skuespiller Karen Tømte. Vi møter en fiktiv forfatter som jobber med en biografi om den avdøde forfatteren Tormod Haugen. Hun drives av et nært og personlig engasjement for hans livshistorie og litterære univers. Forfatteren har hatt stor betydning i biografens liv. Hun ble født det året Haugens mest kjente bok Dagen som forsvant kom ut, hun lærte å lese det året han fikk H.C Andersen-prisen og hun mistet sin egen far samme år som Tormod Haugen døde. Hun prøver sitt beste på «å skrive» denne biografien foran klassen, men er stadig i tvil om hva som skal med. Hun fabulerer mellom ulike historier, ulike romaner og karakterer, og forsvinner til og med «inn i dem» – fiksjonen gjøres levende. Formidlingen vil i hovedsak fokusere på bøkene: Dagen som forsvant, Historien om Merkel, Slottet det Hvite, Tsarens juveler og eventuelt Synnadrøm og Nattfuglene.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film