Kunstneropphold

Søkeprioden er over for denne gang. Vi åpner opp for søking i starten av 2023


Vi er det eneste senteret i landet som tilbyr kunstneropphold for prosjekt innen alle kunstsjangere. Både enkeltkunstnere og grupper er velkommen med søknad.

Kunstneroppholdene arrangeres i uke 24, 25, 42 og 43. Til sammen vil om lag 20-25 kunstprosjekt bli innvilget opphold hvert år.

Honorar, reise og opphold.

Å jobbe som kunstner er et yrke, derfor får hver kunstner dekket et honorar, reise og overnatting under oppholdet.

Veiledning

Mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse følger dere under prosessen. Om nødvendig er det mulig å hente inn ekstern veiledning fra campus og de mange ansatte på Høgskolen I Volda.

Tverrfaglighet

Ingen er like gode på alt, og under Seanse sine kunstneropphold får du delta i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium. Bra for deg, bra for de andre.


Gode arbeidsforhold

Det blir anledning for både fokusert jobbing alene og sammen med fellesskapet. Seanse etterstreber å tilby rom etter prosjektets behov.

Prøvepublikum

Med lang og godt samarbeid med skoler og barnehager i nærområdet ordner vi prøvevisning etter dialog og avtale med mentorene.

Foto og Film

Under oppholdet blir det gjort foto og film av prosjektene som blir tilgjenglig. Vi vet at godt materiale til bruk i søknader og promotering kan være vanskelig å få til.

Kunstner som gir respons under åpen scene

Om søknaden

Alle søknader blir vurdert. Samtidig har vi dialog med Seanses sitt eget kunstfaglig råd og andre ulikt fokus i tillegg til de generelle søknadene. For søkere i 2022 hadde vi et ekstra fokus på deltakende kunst, dette kunne være kunstprosjekt/produksjoner med ulike tilnærminger til involvering, deltakelse og/eller medskaping.

Ved søknader ønsker vi å vite følgende:

  • Beskriv prosjektet
  • Hvem er målgruppen?
  • Ideefase, planleggingsfase eller sluttfase?
  • Hva ønsker du hjelp til under oppholdet?
  • Enkelt budsjett som beskriver hvordan prosjektet er tiltenkt å finansieres utover oppholdet til Seanse.Søknadsskjema åpnes rett over nyåret, med henholdsvis 1. mars hvert år som siste frist for levering av søknad.

Kunstneropphold 2021 - Åpen Scene
Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon