Kunstneropphold

Seanse er en nasjonal utviklingsarena og møteplass for kunstproduksjon innen alle sjangre. Vi holder til ved Høgskulen i Volda, som gir oss tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid.

Vi er det eneste senteret i landet som tilbyr kunstneropphold for prosjekt innen alle kunstsjangere. Både enkeltkunstnere og grupper er velkommen med søknad. Kunstneroppholdene arrangeres i faset uker, 24, 25, 42 og 43. Til sammen vil om lag 20-25 kunstprosjekt bli innvilget opphold hvert år.

I tillegg til at vi vurderer alle søknader, har vi i 2024 (som i 2023) valgt en særlig oppfordring til KUNSTNERE I EKSIL om å søke opphold! Gode fortellinger og kunstneriske uttrykk kan bidra konstruktivt i områder med konflikt og krig. Seanse vil støtte kunstnere som på ulike vis ønsker å bidra gjennom sitt arbeid.

Kunstner som gir respons under åpen scene

Honorar, reise og opphold.

Å jobbe som kunstner er et yrke, derfor får hver kunstner dekket et honorar, reise og overnatting under oppholdet.

Veiledning

Mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse følger dere under prosessen. Om nødvendig er det mulig å hente inn ekstern veiledning fra campus og de mange ansatte på Høgskolen I Volda.

Tverrfaglighet

Ingen er like gode på alt, og under Seanse sine kunstneropphold får du delta i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium. Bra for deg, bra for andre.


Gode arbeidsforhold

Det blir anledning for både fokusert jobbing alene og sammen med fellesskapet. Seanse etterstreber å tilby rom etter prosjektets behov.

Prøvepublikum

Med lang og godt samarbeid med skoler og barnehager i nærområdet ordner vi prøvevisning etter dialog og avtale med mentorene.

Foto og Video

Under oppholdet vil det bli tatt bilder og video som vil være tilgjengelig for prosjektet, for så å bli brukt til søknader og promotering.

Om søknaden

Alle søknader blir vurdert. Samtidig har vi dialog med Seanses sitt eget kunstfaglig råd og andre ulikt fokus i tillegg til de generelle søknadene. For 2024 og 2023 har vi hatt særlig fokus på prosjekter med kunstnere i eksil eller fokus rundt krig. Seanse mener kunsten kan ha en betydelig rolle i å forbedre og forhindre samfunnsproblemer vi står ovenfor.


Ved søknader ønsker vi å vite følgende:

  • Beskriv prosjektet
  • Hvem er målgruppen?
  • Ideefase, planleggingsfase eller sluttfase?
  • Hva ønsker du hjelp til under oppholdet?
  • Enkelt budsjett som beskriver hvordan prosjektet er tiltenkt å finansieres utover oppholdet til Seanse.
Kunstneropphold 2021 - Åpen Scene
Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film