Produksjoner

Jubelblues

Arle Hjelmeland, Morten Skage, Steinar Karlsen & Einar Olsson

Musikk – 6 – 13 år

Bandet Good Time Charlie er eit band på fire erfarne musikarar som spelar «rhythm and blues». Gjennom sterkt engasjement, enkle og spontane grep får born moglegheit til å bli med som aktive deltakar i musikken. Bandet hev fokus på «Syng og få svar», ein metode som opnar opp for ein dialog mellom publikum og scene. Publikum deltek ved å lære seg å spele på eigenlaga kazooar. Dette har som mål å gi meistringskjensle og opplevinga av at musikk ikkje treng å være vanskeleg. Gjennom opphaldet på Seanse har dei jobba fram nye deltakande sekvensar, med strukturen på førestillinga og med idear rundt projeksjon av tekst og animasjon.

Denne produksjonen er ein del av prosjektet «Meir Nynorsk i DKS!» er eit samarbeid mellom SEANSE, Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

Denne produksjonen er ein del av prosjektet «Meir Nynorsk i DKS!» er eit samarbeid mellom SEANSE, Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.


Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film