6/30/2022 av Kristian Glomnes Selon

Kunstneropphold Våren 2022

Tusen takk til alle kunstnere som har bidratt til to inspirerende, produktive, lærerike uker med kunstproduksjoner som kommer til å glede både barn, unge og voksne mange steder i landet!

Seanse har denne våren tatt imot 31 kunstnere fordelt på 12 produksjoner i Volda. Vi hatt besøk fra hele landet, Italia og Tyskland med kunstprosjekt innen visuell kunst, musikk, dans, teater, litteratur.

Kunstnerne arbeider med egne produksjoner, og får veiledning av Seanses mentorstab. Seanses mål er å skape kunstnerkollegier som kan gi hverandre kunstfaglige innspill fra ulike perspektiv, og berike og supplere hverandres produksjoner. Under Åpen Scene deler alle gruppene noe av sitt kunstneriske arbeid, og får muligheten til å gi faglige tilbakemeldinger til hverandre. Produksjonene var i alt fra startfasen til ferdigstilling og noen kunstprosjekt hadde utprøving med barn, der en 3.klasse fra Øyra besøkte oss i lokaler hos Seanse samt en arkeolog som stilte seg som ressurs.

Fellesbilde av gruppen fra uke 24
Fellesbilde uke 24 2022

Fellesbilde av gruppen fra uke 25
Fellesbilde uke 25 2022

Uke 24

Produksjon

Navn

Målgruppe


Emma Sofie Joma Rustad


5 - 8 år

Christoffer Calandri
Arnar Aanes Bjorøy
Marcus Rooth

10 - 16 år

Ole Petter Knarvik
David Bryn
Werner Bryn
Thor Kvande

6 - 12 år


Monica Tomescu-Rohde


6 - 10 år


Märit Aronsson


6 - 10 år


Anders Gjesdal Oliversen


5 - 99 år

Uke 25

Produksjon

Navn

Målgruppe

Lina Taule Fjørtoft
Stine Revheim Svellingen
Thomas Brand-Sæter Brandt
Magdalena Kuna

4 – 8 år

Kevin Ulstad
Elise Bye Westgård
Emma Sofie Joma Rustad
Simen Engseth
Kasper Becker-Andersen

11 – 15 år

Matias Bjune Pedersen
Peter Kolbjørnsen
Petter Dahle

10 – 12 år


Alicja Ziolko
Ian Sutton

12 – 18 år

Johanna Seim
Marianna Sangita Angeletaki Røe
Ana Julie Carla Verbelen

14 – 18 år

Jasmina Zivic
Anna Ostachowska
Zhala Alyieva

6 – 12 år

Seanse knopp

Er et kunstneropphold det ditt prosjekt trenger?

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film