Produksjoner

ØRN

Martine Grande

Litteratur/verkstad – 6-11 år

Einsemd og utanforskap, men òg om å vekse og bli ei farleg ørn på jakt etter bøller, er noko av tematikken for billedboka «Ørn». Martine har både skreve, animert og laga til verkstad for tidlegare produksjonar i DKS. Produksjonen «Ørn» står på skuldrane og vidareutviklar hennar metodar. Martine les opp frå boka og får oss til sjølv å lage våre heilt eigne biletbøkar ved hjelp av brettekunst. På opphaldet har Martine jobba med å utforme eit DKS-opplegg, som ynskjer å gi elevane innsikt og inspirasjon til å kunne teikne og skrive sine eigne historier og bøker.

Denne produksjonen er ein del av prosjektet «Meir Nynorsk i DKS!» er eit samarbeid mellom Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

Photo: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Music
Theatre
Visual
Performing arts
Dance
Teater
Film
Musikk
Workshop
Visuell
Literature
Dans
Animation
art program
Litteratur