Productions

Kaja Duo Kaja

Kaja Constance Rogers & Kaja Fjellberg Pettersen

Klassisk musikk –

Bakgrunnen for prosjektet er kunstnarane sitt ønskje om å gje barn eit nært møte med klassisk musikk. Kaja Constance Rogers og Kaja Fjellberg Pettersen er tilstades i rommet på ein direkte og tillitsvekkjande måte. Repertoaret dei har valgt å framføre består av seks ulike delar, som vekslar mellom ulike stemningar, rytmer og intensitet. Uttrykket har ein nerve som lett fangar publikums merksemd og fengslar dei gjennom heile konserten.

Choose year 🢑
All years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visual
Dance
Literature
Music
Performing arts
Theatre
Animation
Workshop
Film
Dans