Productions

Elv På Himmelen

Sandra Kolstad, Jonas Barsten, Tuva Syvertsen, Joakim Fossum Hovde

Musikk – 12-19 år

Elv På Himmelen – Jon Fosse i elektronisk drakt.

Denne produksjonen har som mål å gi unge vaksne høve til å høyre Jon Fosse sine dikt i ny elektronisk drakt. Med utgangspunkt i 12 dikt av Jon Fosse, fokuserer konserten på eksistensielle dimensjonar som liv, død, kjærleik, sakn, einsamheit, forelsking og på vår natur – altså det alle, og ikkje minst ungdommar, er i kontakt med. På kunstnaropphaldet har Sandra Kolstad og hennar med-musikarar prøvd ut ulike kommunikasjons-strategiar med publikum, utvikla og spelt seg igjennom forskjellige musikalske format, undersøkt forholdet mellom tekst og musikk og korleis formidle dikta på ulike vis.

Denne produksjonen er ein del av prosjektet “Meir Nynorsk i DKS!” er eit samarbeid mellom Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

Photo: Kristian Glomnes, Seanse

Choose year 🢑
All years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visual
Dance
Literature
Music
Performing arts
Theatre
Animation
Workshop
Film
Dans