Kamerarommet

Werner Anderson

Fotografi – 10-14 år

”Kamerarommet” er et fotoprosjekt som ønsker å utfordre barnas sanser, fantasi, utforskertrang og gjøre dem bevisste på sin egen bruk av bilder. Anderson ønsker å ta barna med tilbake i tiden lenge før mobilkameraer og det digitale, til fotografiets opprinnelse og Camera Obscura (som på norsk betyr mørkt rom). Prosjektet tar utgangspunkt i det enkle optiske prinsippet fotografiet bygger på  – ved å la dagslys slippe gjennom et lite hull i et mørkt rom, vil det på veggen på motsatt side av hullet, danne seg et opp-ned-vendt bilde av omgivelsene utenfor. Målet med prosjektet er å utvikle en verksted for barn, ved Sjøholmen Barnekunstsenter utenfor Oslo. I del 1 vil barna lære å fysisk omskape et stort rom i den gamle villaen til et kamera. I del 2 vil barna fotografere hverandre inne i dette store bildet som blir projisert på tak og vegger i rommet. Del 3 består av å bygge kameraer av vanlige pappesker og ta disse med utenfor rommet for å fotografere huset utenfra. Bildene barna har fotografert vil bli vist i en egen kunstutstilling på slutten av verkstedet slik at foreldre og andre besøkende får se hva barna har skapt.