Verksted

iPad animasjon

19-05-2014
/
Vestnes, Norge & Teknisk Museum, Oslo, Norge
Seanse arrangerte workshop der barn lærer å animere ved bruk av iPad.

I 2014 gjennomførte Seanse en workshop der Bente Aasheim bruk av iPad til animasjon i skolen der lærer som vil:

  • Styrke digital kompetanse
  • Styrke læringsmål i forskjellige fag – i skolen integreres vanligvis kompetansemål fra 3 fag
  • Vil gi elevene uttrykksmidler utover det skriftlig

Får muligheten til å lære å bruke animasjon som læringsmetodikk, slik at lærere kan:

  • Et annet medium å lære gjennom «Om vi kan hjelpe et barn til å uttrykke seg …»
  • Innvandrerbarn kan fortelle om sine interesser uten at vi har felles språk
  • Kurser barnehageansatte

Da animerer barn med iPad og lærer forskjellige teknikker som kan brukes til ulike fag.

Bente Aasheim

Bente er adjunkt og animasjonsinstruktør og har gjennom 14 år benyttet animasjonsfilm som metode for kreativ og motiverende tverrfaglig undervisning i skolen. Samtidig kurser hun andre lærere i hvordan organisere barn og unge i animasjonsarbeid og med enkle grep integrere ulike fagområder i de elevproduserte filmene.

Dette verkstedet ble arrangert på Vestnes og teknisk museum i Oslo.