Seminar

Kunst for de minste

19-08-2016
/
Bærum, Norge
Hvor blir det av kunst for de minste?

Seminaret tar for seg scenekunst for de minste i en kulturell kontekst der små barn tidlig tar del i offentligheten gjennom barnehagens kunstpedagogiske tilbud. Siden 2000 har det vært en satsing på scenekunst for de minste barna gjennom prosjektene Klangfugl (1999-2002) og Glitterbird (2003-2006). De siste 10 årene har blitt produsert forestillinger av høy kvalitet for denne aldersgruppen, og det har vært forskningsprosjekter som peker på betydningen av kunst for de minste. På den andre siden har det ikke vært noe distribusjonsapparat og arrangørene ser behovet for støtteordninger, siden forestillingene ikke kan bære seg selv økonomisk.

Imidlertid har foreldrenes interesse for å dele felles kunstneriske impulser med sine barn blitt tydeligere, og kunst for denne målgruppa er etterspurt. I seminaret vil vi diskutere problemstillinger knyttet til dette feltet, og invitere til dialog om veien videre:

  • Hva kjennetegner scenekunst for de minste?
  • Hvilke betingelser arbeider kunstnere som produserer for denne målgruppen?
  • Hvilke utfordringer fins i formidling og distribusjonen av disse forestillingene?

Etter innleggene åpnes det for innspill, spørsmål og debatt omkring disse temaene.

Seminaret arrangeres av Bærum Kulturhus, regionalt kompetansesenter for dans i samarbeid med Seanse og Teater Fot.

Lise Hovik

Lise Hovik presenterer forestillingen SPURV (0-2 år) og holder et innlegg om sitt kunstneriske forskningsprosjekt. Hun vil også gi et innblikk i forskningsfeltet, og diskutere betydningen av en åpen, lyttende og publikums-sensitiv estetikk.

Karstein Solli

Karstein Solli vil diskutere kunst for de aller minste ( 0-5 år) i et kulturpolitisk perspektiv, og belyse temaet gjennom erfaringer fra egne kunstprosjekter rettet mot denne målgruppen. Som medlem av Kulturrådets fagutvalg for dans vil han drøfte ( si noe om ) endringer i støtteordningene, og konsekvensene for kunstnere som ønsker å skape kunst for små barn.

Marit Ulvund

Marit Ulvind forteller om Seanse – senter for kunstproduksjon sin støtte til kunst for de minste fra 2004 og til i dag. Dette inkluderer veiledning og støtte til kunstproduksjoner, erfaring med mer langvarige kunstprogram, og arrangement av de to Småkunstfestivalene; Oslo 2012 og Ålesund 2015. Hva kan vi lære av våre erfaringer? Hvordan skal vi satse videre.

Scott Rogers

Scott Rogers presenterer Kulturtankens satsing på formidling og produksjon av kunst for de minste, og diskuterer strukturelle utfordringer i dette feltet.