3/13/2024 av Kristian Glomnes Selon

REKORD INTERESSE FOR MENTORKURS OG KUNSTNEROPPHOLD

Marit Ulvund og deltakere på kunstneropphold hos Seanse 2022. Foto: Kristian Glomnes Selon
Marit Ulvund og deltakere på kunstneropphold hos Seanse 2022. Foto: Kristian Glomnes Selon

Seanse - senter for kunstproduksjon har nylig hatt søknadsfrist for kunstneropphold og et nytt Mentorkurs.

Senterleder Marit Ulvund melder med glede at interessen har vært overveldende. Totalt mottok Seanse 93 søknader til Kunstneropphold, og over 100 søknader til det populære Mentorkurset.

"Vi er gledelig overrasket over den store interessen for våre programmer. Kunstneroppholdene har hatt svært god søkning i mange år, men mentorkurset vårt er nytt. Det store responsen viser tydelig at det er et stort behov for støtte og veiledning i kunstproduksjon. Vi er svært glade for å kunne tilby Mentorkurs til kunstnere og fagpersoner i feltet, og dette vil komme svært mange barn og unge til gode gjennom kunstproduksjoner og delaktige kunstprogram som gir kompetanse for framtiden," sier senterleder ved Seanse

De utvalgte deltakerne til både Kunstneropphold og Mentorkurs vil bli annonsert før påske.

Seanse sin tilbud er for alle kunstutrykk.  Foto: Kristian Glomnes Selon
Seanse sin tilbud er for alle kunstutrykk. Foto: Kristian Glomnes Selon