Verksted

Animasjon og figur i spill og samspill

13-11-2012
/
Høgskolen i Volda
Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media og drama/teater.

Høsten 2011 gjennomførte Seanse støttet av Vestnorsk filmsenteret et svært vellykket ukeskurs for figurteater/ dukkespillere og animasjonskunstnere. Det ble oppdaget flere og nye måter å kombinere disse uttrykksformene på. På bakgrunn av dette arrangerte Seanse – senter for kunstproduksjon et to dagers intensivt og utforskende verksted for lærere 13.-14.november 2012.

Marit Ulvund og Karstein Solli fra Seanse utarbeidet ide og program, og engasjerte videre animatørene Ingrid dos Santos og Simon Furdal, og figurspillerne Gisle Hass og Thomas Hildebrand til å utvikle og lede det praktiske arbeidet disse to dagene. Alle fire hadde vært del av det ukes-lange kunstverkstedet i Animasjon og Figur som Seanse arrangerte 2011.

Årets verksted hadde tittelen Animasjon og figur i spill og samspill – Et tverrfaglig verksted for lærere i animasjon, media eller drama/teater. Verkstedet var rettet spesielt mot lærere som underviser i disse fagområdene på kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler, og vi lyktes med å få 10 deltakerne jevnt fordelt på disse fagområdene.

Program

Tirsdag 13. november

Kl.10.00 - 10.15 Velkommen
- Marit Ulvund

Kl. 10.15 - 12.00 Spill og sampsill
- Praktisk arbeidsøkt

Kl. 12.00 - 12.45 Lunsj
- Personalrommet Kårstadbygget, HVO

Kl. 12.45 - 14.00 Animasjon
- Spill og samspill, materialer, teknikk, eksempler Ingrid dos Santos og Simon Furdal

Kort pause

Kl. 14.15 - 15.30 Figurteater

- spill og samspill, materialer, teknikk, eksempler Gisle Hass og Thomas Hildebrand

Kort pause

Kl. 15.45 - 17.00 Praktisk gruppearbeid

- teknikk og materialer

Pause

Kl. 19.00 - Ca. 20.30

- middag & visning av filmer, animasjon og figurteater, også med glimt fra dagens arbeid

Onsdag 14. november

Kl.09.15 - 09.30 Introduksjon
- Om dagens arbeid

Kl. 09.30 - 11.00 Spill og samspill
- Praktisk arbeidsøkt i grupper

Kort pause

Kl 11.15 - 12.00 Spill og samspill

- Praktisk arbeidsøkt i grupper fortsetter

12.00 - 12.45 Lunsj

- på personalrommet Kårstadbygget, HVO

12.45 - 14.15 Spill og samspill

- Praktisk arbeidsøkt i grupper fortsetter

Kort pause

14.30 - 16.00 Visning av arbeid

- plenumssamtale om arbeidsprosseser, produkt, og vereføring i skolen