Innbilte behov

Vivian Martinsen

Visuell kunst/foto/verksted – 13-15 år

Innbilte behov har som målsetting å bevisstgjøre ungdommer i forhold den faktiske påvirkningen media har på dem som individ. Bli bevisst sammenhengen mellom kjøps adferd og følgene dette kan ha for miljøet, med å dra paralleller til overforbruk, søppel utfordringer, produksjonsland, fraktmetode, produsenter og produksjons materialer. Problemstillinger rundt produksjon av klær i utviklingsland, og tilfellet av barnearbeid i denne bransjen. Skal klær være billig og produseres av billig arbeidskraft, eller kan de produseres i industriland? Er vi villige til å betale mer, og kanskje kjøpe mindre klær? Verkstedet tar utgangspunkt i et foredrag og fem visuelle kunst-foto, som er iscenesatte og teatralske fotografier med utgangspunkt i påstanden: Forbruk er drevet av innbilte behov. Gjennom dialog som stiller spørsmål knyttet til samfunnet og den verden vi lever i er målet å få elevene til å diskutere og reflektere over ulike aspekter ved gjenbruk, overforbruk, faktiske behov kontra innbilte behov.