Hallo, er jeg noen her?

Inger Bakke, Marit Kaldhol, Liv Dysthe Sønderland og Magnar Åm

Performance – Barn og ungdom

Hallo, er jeg noen her? er en utforskning av dialogen mellom mennesket og naturen, og våre behov for ritualer. Ritualene har vært vårt samlingspunkt gjennom historien og i svært mange tilfeller også vårt holdepunkt. I prosjektet ønsker Inger Bakke å utforske hvordan og om man kan oppnå intens nærhet til natur gjennom ritualer i en samlet gruppe. Barns involvering er essensielt i denne prosessen. Sammen med komponist Magnar Åm, og visuell kunstner Liv Sønderland, utforsker hun prosesser for hvordan kunsten kan knyttes til naturen og omvendt.