Fiskarkona og døtrene hennar

Guri Aasen

Litteraturformidling – 13 – 19 år

Fiskarkona og døtrene hennar lyfter fram tilveret til eit utval av dei tusenvis av kystkvinnene som gjennom tidene har hatt arbeids- og yrkeslivet sitt prega av fiske og sjøfart, – desse som heldt livet på land i gong medan karane hausta havet.