Det store hjartet

Marit Ihle og Ingvild Haga

Fortellerteater – 11-15 år

Prosjektet tek sikte på å løfte forteljinga om det store hjartet opp på eit høgare kunstnarisk nivå. Det er ei forteljing av Marit Ihle som handlar om frykta for og lengselen etter kjærleik og det å bli sett. Målet er å skape eit magisk rom gjennom bruk av tekstilar, musikk, bilete og formidlingsevne.