VILLSKAP

Rina Rosenqvist, Kjersti Alm Eriksen, Bendik Baksaas, Magdalene Solli, Kasper Ravn Tovik, Ingrid Dyrnes Svendsen

Dans – 1 – 6 år

«Villskap» ønsker å undersøke hvordan å skape en kunstnerisk opplevelse hvor barn og voksne er likeverdige deltakere. Kompaniet ønsker å finne ulike kunstneriske metoder for å skape rom for deltakelse ved bruk av bevegelse, lyd og scenografi. Prosjektet er inspirert av de menneskelige ritene der møtet mellom dans og musikk til sist munner ut i ren eufori og av andre prosjekter som Big Fish Little Fish1 og Mini Manoeuvres – rave events laget for familien.