Vill og snill

Maja Roel og Lowri Rees

Film/danseteater – Ungdom

Vill og snill er basert på episoder, tanker og følelser til ungdommer i alderen 13-15 år. Forestillingen blander film og bevegelse/danseteater. Tematisk sier Vill og snill noe om  hvor utfordrende det i oppvektsen kan være å finne balansen mellom seg selv og andre, og hvordan veien kan være mot å finne ut mer om seg selv.