Vesen

Thale Kvam Olsen og Kristine Roald Sandøy

Visuell kunst – 2-10 år

I dette prosjektet utforskar kunstnarane kva eit Vesen kan være. Med utgangspunkt i form og rørsle er dei opptekne av kva rørsla kan tilføre eit objekt og korleis rørsla oppstår. Kjem den innanfrå? Eller blir den tilført utanfrå av tilskodaren, eller andre krefter? Barn er meir intuitive enn vaksne. Dei er nysgjerrige, opne, og dei veit ikkje alt om korleis verda heng saman enda. Dei stiller spørsmål, og lagar forklaringar på det dei ikkje veit. Vesen skal bidra til tanken på at alt ikkje treng å vere slik det ser ut ved første augeblikk. Til dømes formar som kan foldas saman, eller som kan balanserast på kropp. Former som tilsynelatande er små, men som kan vekse seg store.