Verk

Liv Marie Skaare Baden og Katinka Brodin

Teater – Ungdom

«Verk» tar for seg tema rundt identitet og selvfølelse hos ungdom som opplever at foreldrene skilles. Forestillingen tar sikte på å kommunisere på flere plan gjennom musikk, prosjektering av film, bilder og skyggeteater. Humor blir også brukt som et virkemiddel for å avvæpne et vanskelig tema som mange opplever å måtte forholde seg til, og det relateres til aktuelle historier fra eventyrverdenen. Brutaliteten i eventyrene kan representere de mørke sidene vi har inne i oss, men som kan undertrykkes og skape sår det kan komme verk i. Forestillingen søker å speile opplevelser og følelser og skape en bevissthet rundt de prosessene som skjer når en opplever store omveltninger i livet.