Unfolding realms

Dalija Acin Thelander

Installasjonskunst

Ein kunstproduksjon utvikla for babyar frå 0 til 18 månader, eit sanseområde der svært barnevennleg installasjonskunst vert kombinert med koreograferte sekvensar. Her kan små born saman med sine foreldre oppleve estetikk på ein ny måte der alle sansar kan brukast. Babyen kan sjølv velje kva dei vil oppleve gjennom å utfalde seg fritt. Målet er å nå borna på ein måte som gjer det fyrste og viktige møte med kunst til ei god oppleving.

Nettsider Dalija Acin Thelander