Traces of Tradition

Storm Duo – Kristina Farstad Bjørdal & Asta Soffia Torgeirsdottir

Folkemusikk – 10-16år

Storm Duo ønsker å forske på tradisjonslinjene, likheten og forskjellene mellom islandsk og norsk folkemusikk. De er begge oppvokst i folkemusikktradisjonen, er klassisk utdannet og fleksible trekkspillere med stor nysgjerrighet på forskjellige musikk-sjangre. Sammen ønsker de å formidle musikkarv fra Norge og Island, komponere en dynamisk og overraskende konsert og å skape en rød tråd som fletter låtene sammen.

 

Foto: Kristian Glomnes, SEANSE