Today I choose joy

The Krumple

Historiefortelling/teater   –   Ungdom 

«Today I Choose Joy» setter fokus på mennesker som ikke passer inn i forventningene omverdenen setter til dem. Idéen springer ut fra en granskning av de miserable skikkelsene i belgiske Dimitri Verhulsts “The Misfortunates” og konseptet TED Talks, som speiler en tendens i samtiden om at alle kan bli et “bedre menneske”. Hva skjer om disse skikkelsenes grandiose og tidvis patetiske forsøk utvikles, og tegner en fremtid basert på nye premisser? Er det kanskje også plass til dem? Publikums medvirkning er med på å bestemme den kunstneriske retningen og de ulike sceniske formspråk utforskes i denne forestillingen.

Medvirkende: Jo Even Bjørke, Jonathan Levin, Louisa Hollway og Vincent Vernerie.

Kompaniet The Krumple hadde sin første residens hos SEANSE i 2015 med «Do Not Feed the Trolls».