The Pip and the Pap show

Gerd Laugesen og Stine Marcinkowski

Poesi/dans – 5-12 år

I dette prosjektet brukes dikt som gjennom lyder beveger seg over til og smelter sammen med en verden av bevegelser. Pip er en fugl eller fisk og Pap er en fugl, og de kommuniserer gjennom en gammeldags skrivemaskin der dikt blir skrevet fortløpende. Bevegelsene er en følge av lyden av diktet som blir skrevet. Samarbeidet mellom aktørene på scenen er det viktigste. Gruppen ønsker å engasjere barn kreativt gjennom å utfordre deres språkkunnskaper og forhold til problemløsning.