Tegn til et periskop

Anne Liv Einarsen & Anette Heramb

Visuell kunst – Alle aldre

Tegn til et periskop ønsker å utforske hva tegn, rabbel og ord kan bli i møte
med mennesker og destinasjoner. De har laget en koffert med oppdagelser
og forskjellige tegneredskaper til et kunstverksted, hvor måter å tegne på kan utforskes sammen med å trykke bokstaver. Hvilke kombinasjoner av
redskaper trengs for å ta i bruk omgivelsene og materialer som de har med? Hvert
verksted vil gå i dialog med deltagerne og stedet der det gjennomføres. I
løpet av uken på Seanse har de blant annet laget lange pinner som det kan
tegnes med og små kunstbøker.