Farleg leik

Teater Spel

Teaterframsyning – 10-12 år

Teater Spel (seinare Teater Fabel) starta arbeidet med å utvikle førestillinga «Farleg leik».  Den tek utgangspunkt i livet til to born som hadde heimen sin i dei bratte fjellsidene langs Sunnmørs-fjordane for om lag 100 år sidan. Gjennom borna høyrer vi historiene til nokre av dei som budde her inne og korleis det var å vekse opp.  Vi møter dei i glede og sorg, redsle og samhald, leik og arbeid.

Medvirkande: Kari Ramnefjell, Martin Danziger og Jarl Flaaten Bjørk.