Space is the place

Thea Ericson Aarnes, Silje Lindberg og Hans Uhre

Vandreforestilling – 10-12 år

Dette er en interaktiv vandreforestilling som handler om hvordan vi står i spennet mellom naturen på den ene siden, og teknologien på den andre. Deltakerne inviteres til å se, høre, røre og bevege seg i rommet fylt med musikk, dans, installasjoner og visuell kunst. Tematikken viser til et teknologi-univers med internett som sterk påvirkningskraft på den ene siden, og det grønne på den andre. Hos Seanse arbeidet gruppen med utvikling av forestillingens form og ulike måter å aktivisere deltakerne på, både underveis i forestillingen og et tilknyttet verksted.