Sample- Hybridmennesket

Belinda Braza, Albin Bengt Lindén, Peter Baden, Nora Charlotte Arnesen Korrell, Albertine Lundgren, Reno Andersen, Sophie Speight, Eirik Brenne Torsethaugen, Oda Aunan

Dans/poesi – 13-19 år

Kva har nynorsk og hiphop til felles? Alt, seier regissør og koreograf Belinda Braza.  Både Hiphop og Nynorsk ble født gjennom kamp, er samlande uttrykksformar, som har opplevd ulike former for undertrykking og kan sjåast som klasseoppgjer. Så satt saman blir det krutt. Gjennom opphaldet hjå Seanse har kompaniet jobba med å utforske og utvikle idear og iscenesetja produksjonen, som er en sammenvevning av dans, slam-poesi, lys- og lyd-kunst.

Denne produksjonen er ein del av prosjektet «Meir Nynorsk i DKS!» er eit samarbeid mellom SEANSE, Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. 

Foto: Kristian Glomnes, SEANSE